Cụm máy nén dàn ngưng tecumseh

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 

+ Sử dụng máy nén lạnh Piston kín Tecumseh nhập khẩu Pháp

Cụm máy nén dàn ngưng MELUCK

Cụm máy nén dàn ngưng Meluck Model XJQ ,  sử dụng máy nén sroll của Copeland/USA tiêu chuẩn Mỹ