Giới thiệu

CÔNG TY TNHH
CƠ  ĐIỆN LẠNH TIẾN ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty

Kính gửi: Qúy khách hàng cung đối tác

 

Trước hết, Công ty TNHH cơ điện lạnh Tiến Anh xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.
Sau 4 năm xây dựng và phát triển, Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội, nay Công tyTNHH cơ điện lạnh Tiến Anh xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

 

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

 

Nội dung

  Thông tin sửa đổi

 

Ghi chú

Tên công ty

  Công ty TNHH cơ điện lạnh Tiến Anh

 

Thay đổi

Tên giao dịch

  TIEN ANH FEFRIGERA TION ELECTRICAL ENGINEERING COMPANY LINITED

 

Thay đổi

Địa chỉ

  Số 41 ngõ 2 Phố Tây Trà ,Phường Trần Phú , quận Hoàng Mai, Hà nội

 

Thay đổi

Mã số thuế

  0105871290

 

Không đổi

Điều 2. Kể từ ngày 17/12/2015, Công ty TNHH cở điện Lạnh Tiến Anh chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 17/12/2016, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

 

Điều 3. Kể từ ngày 17/12/2016, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

 

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

 

Vậy Công ty Cổ TNHH cơ điện lạnh Tiến Anh xin hong báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./.