Đào tạo về ống đồng Ruby

  • 2018-06-16 14:06:32
  • admin

Một trong những buổi đào tạo nghiệp vụ về những ưu điểm nội trội của ống đồng Ruby 

Ngày nay các khách hàng đều đòi hỏi sự khắt khe về chất lượng , việc đào tạo để nhân viên nắm rõ những ưu điểm nổi trội của ống đồng Ruby so với các sản phẩm khác là tất yếu . Sau các buổi đào tạo ,đội ngũ bán hàng đã hiểu rõ để tư vấn cho khách hàng khi lựa chọn và sử dụng 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT